top of page

ONZE ORGANISATIE

Op twee locaties biedt Ambiente Feliz zorg aan totaal 25 cliënten met een
verstandelijke of (ernstig) meervoudige beperking. 

HET BESTUUR


Het bestuur van Ambiente Feliz bestaat uit gedreven en betrokken vrijwilligers die diverse bestuursfuncties bekleden.  

De voorzittersfunctie wordt momenteel bekleed door de heer Ru Croes.

 De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur staan beschreven in de statuten.

bestuur SAF_edited.jpg
Cactus on Yellow Wall

JAARLIJKSE VERSLAGLEGGING

Elk jaar maken we een aantal verantwoordingsdocumenten.
We leggen vast wat we hebben gedaan en wat onze doelen zijn.

Voor de komende jaren laten we ons inspireren door de overtuiging dat we samen meer kunnen bereiken. 

bottom of page