top of page
Image by Thomas Verbruggen

ZORG AANVRAGEN

Samen met u bepalen wij welke zorg het beste aansluit op de zorgvraag van uw dierbare.

Wij ondersteunen u van aanvraag tot plaatsing. 

DE AANVRAAG

De indicatie- en toewijzingscommissie residentiële zorgverlening voor mensen met verstandelijke- en/of meervoudige beperkingen is het orgaan op het eiland wat verantwoordelijk is voor de indicatie, toewijzing en plaatsing van nieuwe cliënten binnen de lokale gehandicaptenzorg. 

 

Het proces begint met het invullen van het aanvraagformulier. Ingevulde formulieren kunnen per e-mail verzonden worden naar beleidsaf@gmail.com of persoonlijk worden bezorgd bij onze beleidsmedewerker op locatie Cas Curason in Santa Cruz. Na ontvangst wordt er zo snel mogelijk met met u contact opgenomen voor het maken van een vervolgafspraak.

DE INTAKE

Wanneer de aanvraag voldoet aan alle criteria, volgt er een intakegesprek bij u thuis door een vertegenwoordiger van de indicatiecommissie. Gedurende de intake zal er een inventarisatie opgemaakt worden van de huidige leefsituatie en zorgvraag. Op basis hiervan kan er een indicatie en toewijzing plaatsvinden waarbij ook de urgentiegraad kan worden bepaald. 

Therapy Session
Computer Keyboard

INDICATIE EN TOEWIJZING

U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit van de indicatiecommissie. 

In het besluit leest u zowel over de indicatie als toewijzing.  Indien er bij de toegewezen zorgaanbieder een zorgplek beschikbaar is, kan men ook op korte termijn afspraken maken met de zorgaanbieder voor wat betreft de plaatsing. 

PLAATSING EN AANNAME BELEID 

Voor dat uw dierbare geplaatst kan worden op een van onze locaties, maken wij zorgvuldig afspraken met u als (wettelijke) vertegenwoordiger. U neemt kennis van het aannamebeleid van de stichting en gaat namens de zorgvrager een zorgovereenkomst met ons aan. 

DSC08543.jpg

CURATORSCHAP

Voor onze cliënten boven de 18 jaar met een verstandelijke beperking geldt dat zij zelf geen persoonlijke beslissingen kunnen nemen of hun financiële zaken kunnen regelen. Om te voorkomen dat hier misbruik van wordt gemaakt, kan een curator aangewezen worden. Deze persoon neemt zowel financiële beslissingen voor de betrokkene als beslissingen over de zorg. Ambiente Feliz kan hierin niet bemiddelen, maar beveelt dit van harte aan.

CONTRIBUTIE DAGBESTEDING

Voor cliënten die nog thuis wonen, maar de dagbesteding structureel bezoeken, wordt een ouderbijdrage van 25 AWG per maand gevraagd. 

Voor cliënten die nog thuis wonen en vervoer nodig hebben van en naar de dagbesteding, wordt een maandelijkse contributie van 125 AWG gevraagd. 

Voor cliënten die verblijven op Cas Briyante wordt een jaarlijkse contributie voor activiteiten gevraagd van 120 AWG. 

bottom of page