top of page

ONZE VISIE OP ZORG

Wij bieden toekomstperspectief aan personen met een verstandelijke of (ernstig) meervoudige beperking door professionele opvang, zorg en begeleiding op maat aan te bieden met als doel de algehele welzijn en participatie in de gemeenschap te waarborgen.

 

De zorg is betrokken en professioneel. Daarom zijn wij steeds in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor de invulling van de zorg en het aangaan en versterken van duurzame relaties.

KERNWAARDEN

DSC08648.jpg

Betekenisvol

Rekening houdend met de mogelijkheden en wensen van onze cliënten trachten wij op een veilige en betekenisvolle manier gezamenlijk invulling te geven aan hun leven.  

DSC08609.jpg

Betrokken

Onze zorg is er op gericht om sociale verbanden van cliënten te ondersteunen, te versterken en waar nodig te herstellen. Zodat de client een volwaardige plaats in de samenleving kan innemen. 

DSC08629.jpg

Samenwerking

Door samen te werken kunnen wij veel meer bereiken! Daarom is de samenwerking binnen het sociaal domein, met opleidingsinstituten en vrijwilligers van onschatbare waarde. 

ONZE MEDEWERKERS

Stichting Ambiente Feliz gelooft dat medewerkers die zich goed voelen, ook een positief effect hebben op de geleverde zorg.

KERNWAARDEN:

Closeup of Succulent Plants

1

Het werk geeft betekenis

Ambiente Feliz gelooft in een werkomgeving waarin gelijkwaardigheid en wederzijds respect vanzelfsprekend zijn. Een sfeer waarin iedereen verantwoordelijkheid heeft en neemt over wat hij/zij zegt, denkt of doet.

2

We streven naar kwaliteit

Iedereen levert een actieve bijdrage aan het eindresultaat waarbij een hoog kwaliteitsniveau wordt nagestreefd.

3

We doen het samen

Medewerkers stimuleren elkaar in het geven van kwalitatieve zorg en begeleiding op maat en het scheppen van een prettige woon- en werkomgeving.

bottom of page