top of page
Image by Thomas Verbruggen
IMG_0077.JPG

WONEN BIJ AMBIENTE FELIZ

De woonvormen van Ambiente Feliz zijn kleinschalig en huiselijk. Zo komen bewoners het beste tot hun recht. We gaan uit van wat onze cliënten zelf kunnen. Zij mogen vertellen wat ze belangrijk vinden. Onze bewoners hebben een persoonlijk begeleider. Als het nodig is helpen zij onze bewoners of leren zij iets aan. 

LOCATIE
CAS CURASON

SANTA CRUZ 75

SANTA CRUZ

Cas Curason is een gezinsvervangend tehuis voor personen vanaf 18 jaar die een verstandelijk beperking hebben.

 • De bewoners zijn in bepaalde mate zelfredzaam, maar zijn afhankelijk van 24 uur zorg en begeleiding;

 • De meeste bewoners gaan overdag naar een dagopvang;

 • De bewoners in het gezinsvervangend tehuis vormen samen een 'gezin';

 • Bewoners delen de woonkamer, patio, activiteitenruimte, kleine keuken, badkamers en slaapkamers;

 • Alle bewoners krijgen hulp van een vaste groep begeleiders; en

 • Het gezinsvervangend tehuis ligt in een woonwijk.

 

Het is een kleine woonvorm wat momenteel een woonplek biedt aan 17 bewoners oftewel cliënten. Door middel van de volgende activiteiten tracht het tehuis op basis van de eigen hulpvraag en wensen tezamen met betekenisvolle mensen in diens omgeving op een planmatige wijze ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van o.a.:

1. woonvaardigheden;
2. een zinvolle dag-en vrijetijdsbesteding;
3. aangaan en onderhouden van sociale contacten (netwerk); en
4. deelnemen aan uiteenlopende educatieve, sportieve, sociale en
    maatschappelijke activiteiten.

Voor informatie over de locatie, een nieuwe zorg aanvraag, tijdelijke opvang of anders kunt u bellen naar het nummer (+297) 5858738.

Voorkant Cas Curason.jpg
Cactus Plant

CAS BRIYANTE

LOCATIE
CAS BRIYANTE

PALISIAWEG 100

SAN NICOLAAS

Het zorgcentrum, wat woonplek kan bieden aan 20 cliënten, is een woon-zorgcentra voor personen met een (ernstig) meervoudig beperking. Het zorgcentrum biedt op wisselende zorgvragen een zo volledig mogelijk zorgaanbod voor cliënten in één centrum aan.

• De bewoners hebben 24 uur per dag ondersteuning en 

  begeleiding nodig;

• De meeste bewoners gaan overdag naar de dagopvang;

• Bewoners delen binnen hun woonunit de woonkamer, patio,

  kleine keuken, badkamers en soms slaapkamers;

• Alle bewoners krijgen hulp van een vaste groep

  (assistent-)begeleiders en verpleegkundigen; en

• Het woon-zorgcentra ligt in een woonwijk.

 

Cas Briyante bestaat uit 3 woonunits en een groot centraal gebouw. In het centraal gebouw is de dagbesteding gevestigd. Ook biedt Cas Briyante 1 crisisplek aan waar een cliënt dat verkeert in een crisissituatie tijdelijk opgevangen kan worden.

 

Het programma van wonen dat aangereikt wordt dient om:

 • De cliënt te ondersteunen in de verzorging en/of verpleging;

 • De cliënt te ondersteunen in de revalidatie;

 • Ondersteuning te bieden bij alle dagelijkse activiteiten.

 • De cliënt, waar mogelijk, te stimuleren tot zelfinitiatief; en

 • De cliënt mogelijkheden te bieden tot activatie, socialisatie, participatie en integratie in de maatschappij.

 

Het programma van dagbesteding dat wordt aangereikt richt zich op het volgende:

 

 • Activiteiten geven cliënten de kans actief te zijn en ervaringen op te doen;

 • Door het bewegen, handelen, manipuleren en exploreren van materialen leren cliënten bij en oefenen ze vaardigheden op verschillende ontwikkelingsdomeinen;

 • Cliënten krijgen de kans tot het uitoefenen van invloed op de omgeving en zich bewust te worden van hun mogelijkheden;

 • Doorheen activiteiten vindt er ook interactie plaats met anderen en kunnen relaties versterkt worden; en

 • Activiteiten geven structuur en ritme aan de dag, ze zorgen voor afwisseling. Aangepaste activiteiten roepen positieve gevoelens op en kunnen negatieve gevoelens (in het uiterste geval leidend tot probleemgedrag) helpen voorkomen. Men krijgt de kans tot deelname aan de samenleving… en kortom, de kans tot plezier maken.

Voor informatie over de locatie, een nieuwe zorg aanvraag of anders kunt u bellen naar het nummer (+297) 5858738.

IMG-20220330-WA0027.jpg
bottom of page